Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 16-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

 Эмиссиянын

көлөмү  (миң. сом)   

 Эмиссиянын   датасы

 Төлөө мөөнөтү

BD001190724  

 1 600 000,0  

 17.07.2019  

 24.07.2019  

BD004190814  

 500 000,0  

 17.07.2019  

 14.08.2019  

BD013191016

 500 000,0  

 17.07.2019  

 16.10.2019

BD026200115

 100 000,0

 17.07.2019  

 15.01.2020

 2019-жылдын 09-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,68%, 4,19% жана 4,25% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна баланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Басма нускасы