Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

2019-жылдын 19-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын  датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07260722

450 000,00

7,00%  

22.07.2019

22.07.2026

22.01.2020

22.07.2020

22.01.2021

22.07.2021

22.01.2022

22.07.2022

22.01.2023

22.07.2023

22.01.2024

22.07.2024

22.01.2025
22.07.2025
22.01.2026
22.07.2026

 

Басма нускасы