Рекомендовать
Отправить ссылку на почту

Кредиты

  • Агро кредиты

    Дыйканчылыкты, мал чарбачылыкты, агро өнөр жай тармактарын, чакан өндүрүштү ж.б. тармактарды өнүктүрүү үчүн финансы жардамга муктаж болгон адамдарды финансылоого.
  • Бизнес кредиты

    Төмөнкү тармактагы чакан жана орто бизнести колдоого: айыл чарба, ар кандай товарларды өндүрүү, жеңил жана тамак-аш өнөр жайы.
Печатная версия