Эл аралык акча которуу системалары аркылуу акча каражаттарын төлөө тартибине убактылуу өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө

02.06.2022

Урматтуу кардарлар, Улуттук банктын 2022-жылдын 18-апрелиндеги № 2022-П-14/24-1(ПС) токтомуна ылайык, «Айыл Банк» ААКсы эл аралык акча которуу системалары аркылуу акча каражаттарын төлөө тартибине убактылуу өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө маалымдайт.

Эл аралык акча которуу системасы аркылуу алуучуга акча каражаттарын берүү жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же улуттук валютада гана болушу мүмкүн.

← Тизме боюнча артка