Агро кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
«Бизнес-Инвест» KGS 84 айга чейин (аны кошо алганда) 9%
USD 60 айга чейин (аны кошо алганда) 5%
«Айыл чарба» KGS 120 айга чейин 18%
«Чакан жана орто бизнести колдоого алуу жана өнүктүрүү - Өндүрүш жана кайра иштетүү – «Өндүрүш насыясы» KGS 60 айга чейин 16%
«КНЧны каржылоо» (кошумча нарк чиеленишин - КНЧ) KGS 84 айга чейин 12% - 15%