Керектөө кредиттери

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
"Элдик" som 18 айга чейин 24%-30%
«Тиричилик» som 36 21% - 22%
usd 60 14% - 15%
eur 60 12%-13%