Керектөө кредиттери

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
Ипотека KGS до 120 айга чейин 17%дан жогору*
Ыңгайлуу KGS до 24 айга чейин Үстөгү 14% дан жогору
Кредитке газдаштыруу KGS 24 айга чейин 18%
"Аракетке-Берекет" KGS 120 айга чейин Ипотека - КР Улуттук банкынын эсептик чени+2%; Башка кредиттер - КР Улуттук банкынын эсептик чени+6%
Депозит күрөөсү менен кредит KGS Депозиттин мөөнөтүнө жараша Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4%
USD Депозиттин мөөнөтүнө жараша Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4%
«Эмгек акы долбоору алкагында керектөө кредиттери» KGS 60 айга чейин 19%дан жогору
«Тиричилик» KGS 60 айга чейин 18%дан баштап*

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.