Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
Аккредитив KGS 1 айдан жогору 2%дан жогору
USD 1 айдан жогору 2%дан жогору
RUB 1 айдан жогору 2%дан жогору
EUR 1 айдан жогору 2%дан жогору
Ыңгайлуу KGS 24 айга чейин 14%дан жогору
Экспресс кредит KGS 60 күнгө чейин 16%га чейин
USD 60 күнгө чейин 16%га чейин
RUB 60 күнгө чейин 16%га чейин
EUR 60 күнгө чейин 16%га чейин
"Экопродукт" KGS 84 айга чейин 19%
«Банк кепилдиги» KGS 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
USD 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
EUR 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
RUB 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
«Бизнес кредит» KGS 60 айга чейин 18%дан жогору
USD 60 айга чейин 18%дан жогору
EUR 60 айга чейин 18%дан жогору
RUB 60 айга чейин 18%дан жогору

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.