Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
"Экопродукт" KGS 84 айга чейин 19%
«Банк кепилдиги» KGS кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
USD кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
EUR кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
RUB кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
«Бизнес-Экспресс» KGS 12 айга чейин 14% - 19%
USD 9 айга чейин 7% - 8%
«Овердрафт» KGS 1 жылга чейин 22% - 24%
USD 1 жылга чейин 22% - 24%
«Бизнес кредит» KGS 60 айга чейин 18% дан баштап*
USD 60 айга чейин 9% дан баштап
EUR 60 айга чейин 9% дан баштап
RUB 60 айга чейин 14% дан баштап
«Өндүрүш кредит» KGS 60 айга чейин 18%дан жогору*
USD 60 айга чейин 9%дан жогору
EUR 60 айга чейин 9%дан жогору

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.