Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
«Банк кепилдиги» KGS кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
USD кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
EUR кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
RUB кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин
«Бизнес-Экспресс» KGS 9 айга чейин 12% - 14%
USD 9 айга чейин 7% - 8%
«Овердрафт» KGS 1 жылга чейин 22% - 24%
USD 1 жылга чейин 22% - 24%
«Бизнес-Инвест» KGS 84 айга чейин (аны кошо алганда) 9%
USD 60 айга чейин( аны кошо алганда) 5%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү – Соода жана кызмат көрсөтүүлөр» KGS 60 айга чейин 20% дан баштап
USD 60 айга чейин 11% - 15%
EUR 60 айга чейин 9% - 13%
RUB 60 айга чейин 14%-16%
«Чакан жана орто бизнести колдоого алуу жана өнүктүрүү - Өндүрүш жана кайра иштетүү – «Өндүрүш насыясы» KGS 60 айга чейин 16%