«Керемет» топтолуучу депозити

Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD; 1000 RUB;
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

а) Келишимдин иштөө мөөнөтүнүн ичинде 10 млн. сомдон, 200 миң АКШ долларынан, 10 млн рубльдан ашык эмес        

б) Кошумча төгүмдөрдүн кабыл алуусу, Депозит келишиминин  иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда токтойт.

Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу Кардардын өтүнүчү боюнча
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайыздарды төлөп берүү  “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча, мурда төлөнгөн %% салымдын негизги суммасынан кармалат
Өзгөчөлүктөрү -

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 9.38 % чейин

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS - 4% 6% 7%

9%

10%
USD - - - 2% 2,5% 3%
RUB 3% 4% - 5% - -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Депозиттик калькулятор

ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствиис Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.