Тарифтер

Юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге көрсөткөн тейлөө кызматтарга тарифтер

"Айыл Банк" ААКсынын кредиттик операциялары боюнча тарифтер 

“Айыл Банк” ААКсы резидент эмес – юридикалык жактарга көрсөткөн тейлөө кызматтарына тарифтер

Элкарт карттар боюнча тарифтер

 

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Банк, базар шарттарына жараша, бекитилген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын чечимине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди кардар менен макулдашуу боюнча бекитүү укугун өзүнө калтырат.