Тарифтер

«Айыл Банк» ААКтын жеке жактарга көрсөткөн кызматтарынын тарифтери

"Айыл Банк" ААКсынын кредиттик операциялары боюнча тарифтер 

Элкарт карттар боюнча тарифтер

Mastercard карттар боюнча тарифтер

 

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Банк, базар шарттарына жараша, бекитилген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын чечимине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди кардар менен макулдашуу боюнча бекитүү укугун өзүнө калтырат.