Банк эсебин ачуу

Банк өз кардарларына эсептик-кассалык кызматтарды ачууну жана тейлөөнү сунуштайт.

Кыргыз Республикасынын резиденттери - юридикалык жактар ​​үчүн банктык эсепти ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси.

Кыргыз Республикасынын резидент эместерине - юридикалык жактарга банк эсебин ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси.

Экономикалык ишти жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын (резиденттердин жана резидент эместердин) филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси.

Жеке ишкерлер үчүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси.

Дыйкан (фермер) чарбаларына банк эсебин ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси.