Пенсионерлер үчүн «Ардагер» депозити

Депозиттин дайындоосу

Пенсиялык жашка жеткен кардарлар үчүн пайыздарды ай сайын төлөп берүү менен атайын салым

Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD; 1000 RUB
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы KGS, USD- чектөөлөр жок; 100 RUB
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер а) 10 млн. сомдон ашык эмес, 200 мин АКШ доллары, 10 млн. рубль келишимдин мөөнөтүнүн аралыгында.
б) 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдун кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда, 12 айдан ашык мөөнөткө депозиттер боюнча – Келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда
Көлөмдөр боюнча пайыздык чен жана чектемелер -
Пайыздарды төлөп берүү мезгили Ай сайын
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда пайыздарды төлөп берүү 1) мөөнөтүнүн 1/2 аяктагандан кийинки учурда, сый акынын 50% төлөнөт
2) мөөнөтүнүн 1/2  аяктаганга чейинки учурда, талап боюнча төлөнүүчү салымдын (депозиттин) 0%-дык чени боюнча төлөнөт
Өзгөчөлүктөрү Салым пенсиялык күбөлүктү көрсөткөндө ачылат
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Арыз боюнча

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чен: KGS - 17,54%, USD - 1,74%, RUB - 7,74%.

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS - - 7% 11,5% 12,5% 13,0% 13,5%
USD - - - 1% 1,3% 1,7% -
RUB 3% 4% 4,5% 5% 6% 7% -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор