Пенсионерлер үчүн «Ардагер» депозити

Депозиттин дайындоосу

Пенсиялык жашка жеткен кардарлар үчүн, пайыздарды ай сайын төлөп берүү менен атайын салым

Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы

1000 KGS; 20 USD

Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы 100 KGS; 2 USD
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер а) 10 млн. сомдон ашык эмес, 200 мин АКШ доллары, 10 млн. рубль келишимдин мөөнөтүнүн аралыгында.
б) 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдун кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда, 12 айдан ашык мөөнөткө депозиттер боюнча – Келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда
Көлөмдөр боюнча пайыздык чен жана чектемелер -
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги  
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү 1) мөөнөтүнүн 1/2 аяктагандан кийинки учурда, сый акынын 50% төлөнөт
2) мөөнөтүнүн 1/2  аяктаганга чейинки учурда, талап боюнча төлөнүүчү салымдын (депозиттин) 0%-дык чени боюнча төлөнөт
Өзгөчөлүктөрү Салым пенсиялык күбөлүктү көрсөткөндө ачылат
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Арыз боюнча

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чен: сом - 12,99%, АКШ доллары - 3,09% га чейин

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS - - 7% 8% 9% 10%+1 11%+2
USD - - - 2% 2,5% 3%  

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу

Используйте только буквы, дефис и точки
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Используйте только буквы, цифры, дефис, и точки
Используйте только буквы, цифры, дефис и точки
Используйте только буквы, дефис и точки
Используйте только буквы и цифры
Используйте только буквы, цифры и дефис
Содержатся некорректные для email символы

Депозиттик калькулятор

ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствиис Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.