Банк эсебин ачуу

Айыл Банкта эсеп ачуу – заманбап жана ыңгайлуу

Жеке банктык эсеп –  Сиздин каражаттарыңызды башкаруу үчүн заманбап жана ыңгайлуу каржы инструменти. Жеке банктык эсеп аркылуу накталай эмес акча которууларды алуу жана жөнөтүү, ар-кандай товарлардын акысын төлөө, коммуналдык төлөмдөрдү жүргүзүү, уюлдук телефондордун эсебин толтуруу, налогдорду которуу, эмгек акыны чегерүү жана башка банктык операцияларды жүргүзүү мүмкүн. 

Айыл Банк Сизге, Кыргызстандын бардык аймактарында жайгашкан бөлүмдөрүндө, банктык эсепти ачууну жана сапаттуу эсептик-кассалык тейлөөнү сунуштайт.

Жеке жактар ​​үчүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси.