Банктык эсеп аркылуу

SWIFT акча которуулары

 

S.W.I.F.T. (толук "Дүйнөлүк Банктар аралык Финансылык Телекоммуникациялык Коомчулук", "SWIFT" деп аталат) эл аралык финансылык маалыматтарды берүү тутумун камсыз кылат. SWIFT акча которуу тутумун колдонуп, банктар арасында акча которууларды жүргүзүү жамааттын маанилүү функцияларынын бири болуп саналат.

SWIFT которуулары дүйнө жүзүндө ушул жамааттын банктары арасында жүргүзүлөт. Swift тутуму аркылуу акча которууларды ишканалар, жеке ишкерлер жана жеке адамдар жүзөгө ашырат. Которууну жүргүзүүдө, бенефициардын банкынын SWIFT кодун (SWIFT коду) билүү талап кылынат.

SWIFT которуу курсу.

Клиринг, Гросс

Клиринг (англисче  clearing-клиринг) - өлкөлөрдүн, компаниялардын, ишканалардын ортосундагы жеткирилген, бири-бирине сатылган товарлар, баалуу кагаздар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө, баланстын шарттарын эске алуу менен өз ара эсептешүү жолу менен жүргүзүлгөн накталай эмес төлөмдөр.

Клирингдин бир нече түрлөрү бар, жеке адамдар менен иштешүүдө банктык клиринг колдонулат.

Банктык клиринг - бул, бири-бирине тең төлөмдөрдү өз ара эсептөөнүн негизинде, клирингдик палаталар аркылуу жүзөгө ашырылган банктар аралык нак эмес төлөмдөр тутуму.

Жөнөкөй жаран үчүн, бир насыядан экинчисине акча которуп, насыяны төлөп берүү менен, клиринг кызыктуу болот. Клиринг банк төлөмдөрүн жана операциялык чыгымдарды үнөмдөп калат. Клирингдик эсептешүүлөр, адатта, белгилүү бир күнү жүргүзүлөт (мисалы, отчеттук мезгилдин аягы же айдын биринчи күнү).

Гросстук эсептешүү тутуму. Гросстун жана клирингдин ылдамдык жана көлөмдөгү айырмасы, б.а. тез арада акыркы эсептешүү талап кылынганда колдонулат. Төлөмдөр төмөнкү белгиленген артыкчылыктарга ылайык жүргүзүлөт:

  • Улуттук банктын жана өкмөттүн төлөмдөрү;
  • чекене төлөө системаларындагы катышуучулардын жалпы позициясын эсептөө үчүн төлөмдөр;
  • финансы рынокторундагы операцияларга байланыштуу төлөмдөр;
  • катышуучулардын шашылыш төлөмдөрү.

Төлөм документтерин жана билдирүүлөрдү иштеп чыгуу көрсөтүлгөн иштелип чыккан күнү гана жүргүзүлөт.

Клиринг кызматтарынын тарифтери, Гросс.