Топтолуучу-чыгыштоочу «Алтын» депозити

Депозиттин дайындоосу Чектемесиз толуктоо жана жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү менен салым
Депозиттин түрү Топтомо - чыгыштоочу
Депозиттин минималдык суммасы 5000  KGS; 5 000 RUB; 100 USD
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы Чексиз
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер а) Чексиз
б) 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдун кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда,
12 айдан ашык мөөнөткө депозиттер боюнча – Келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда
Пайыздарды төлөп берүү мезгилдиги мөөнөтү аяктаганда
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу Суммалардын жарым-жартылай алуусу депозиттин минималдык калдыгын сактоо менен жана келишим түзүлгөн учурунан баштап 60 күн аяктагандан кийин гана  мүмкүн
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча

* Максимальная эффективная процентная ставка: KGS -  до 7,26 %, USD -  до 2,02%, RUB - до 4%

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 2% 4% 6% 7% 7,5% 8%
USD - - - 1% - 2%
RUB 3% 3.5% - 4% - -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу

Используйте только буквы, дефис и точки
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Используйте только буквы, цифры, дефис, и точки
Используйте только буквы, цифры, дефис и точки
Используйте только буквы, дефис и точки
Используйте только буквы и цифры
Используйте только буквы, цифры и дефис
Содержатся некорректные для email символы

Депозиттик калькулятор

ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствиис Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.