Топтолуучу-чыгыштоочу «Алтын» депозити

Депозиттин дайындоосу Чектөөсүз толуктоо жана жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү менен салым
Депозиттин түрү Топтомо - чыгыштоочу
Депозиттин минималдык суммасы 5000  KGS; 5 000 RUB; 100 USD
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы Чексиз
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

1. Чексиз

 

2. 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдү кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда.

Пайыздарды төлөп берүү мезгили мөөнөтү аяктаганда
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу Суммалардын жарым-жартылай алуусу депозиттин минималдык калдыгын сактоо менен жана келишим түзүлгөн учурунан баштап 60 күн аяктагандан кийин гана мүмкүн
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда пайыздарды төлөп берүү “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча

   * Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 8,30%га чейин, USD - 1,53%га чейин, RUB - 7,23%га чейин.

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 2% 4% 6% 7% 7,5% 8%
USD - - - 0,5% - 1,5%
RUB 5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7%

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор