Топтолуучу-чыгыштоочу «Алтын» депозити

Депозиттин дайындоосу Чектөөсүз толуктоо жана жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү менен салым
Депозиттин түрү Топтомо - чыгыштоочу
Депозиттин минималдык суммасы 5000  KGS; 5 000 RUB; 100 USD
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы Чексиз
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

1. Чексиз

 

2. 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдү кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда.

Пайыздарды төлөп берүү мезгили мөөнөтү аяктаганда
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу
Сумма депозита, сом/руб Неснижаемый остаток
До 100 000,00 10 000,00
От 100 000,01 до 500 000,00 50 000,00
Свыше 500 000,01 25% от суммы депозита
Сумма депозита, доллары США Неснижаемый остаток
До 1000,00 100,00
От 1000,01 до 5000,00 500,00
Свыше 5000,01 25% от суммы депозита

 

Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда пайыздарды төлөп берүү “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча

   * Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 8,30%га чейин, USD - 1,53%га чейин, RUB - 7,23%га чейин.

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 2% 4% 6% 7% 7,5% 8%
USD - - - 0,5% - 1,5%
RUB 5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7%

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор