Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
«Чакан жана орто бизнести колдоого алуу жана өнүктүрүү - Өндүрүш жана кайра иштетүү – «Өндүрүш насыясы» KGS 60 айга чейин 14%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү – Соода жана кызмат көрсөтүүлөр» KGS 60 айга чейин 18% - 20%
USD 60 айга чейин *10%
EUR 60 айга чейин 9% - 13%
RUB 60 айга чейин 14%-16%