Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
«Чакан жана орто бизнести колдоого алуу жана өнүктүрүү - Өндүрүш жана кайра иштетүү – «Өндүрүш насыясы» KGS 60 айга чейин 16%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү – Соода жана кызмат көрсөтүүлөр» KGS 60 айга чейин 20% дан баштап
USD 60 айга чейин 11%-15%
EUR 60 айга чейин 9% - 13%
RUB 60 айга чейин 14%-16%