Бизнес кредиттер

Кредиттик продукт Валюта Кредит мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
Аккредитив KGS 1 айдан жогору 2% дан жогору
USD 1 айдан жогору 2% дан жогору
RUB 1 айдан жогору 2% дан жогору
EUR 1 айдан жогору 2% дан жогору
Депозит күрөөсү менен кредит KGS Депозиттин мөөнөтүнө жараша Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4%
USD Депозиттин мөөнөтүнө жараша Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4%
Банк кепилдиг KGS 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
USD 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
RUB 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
EUR 60 айга чейин кепилдик суммасынан 1% дан 5% га чейин
"Аракетке-Берекет" KGS Ипотекага 120 айга чейин, Башка кредиттерге 60 айга чейин Ипотека - КР Улуттук банкынын эсептик чени+2%; Башка кредиттер - КР Улуттук банкынын эсептик чени+6%.
«Бизнес кредит» KGS 60 айга чейин 18% дан
USD 60 айга чейин 9% дан
RUB 60 айга чейин 14% дан
EUR 60 айга чейин 9% дан

Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:

  1. Карыз алуучунун / күрөө берүүчүнүн, жубайынын паспорту;
  2. Карыз алуучунун жана күрөө берүүчүнүн никеси жөнүндө күбөлүк;
  3. Жубайынын насыя алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу;
  4. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат, малдын бар экендиги жөнүндө маалымкат, жер үлүшүнө документтер;
  5. Күрөө документтери (Мамлекеттик каттоо кызматынын күбөлүгү жана укук, укук белгилөөчү документтер);
  6. Финансылык отчеттор / отчеттор.

Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.