Кыргызстандын ичиндеги "Береке" акча которуулары

«Береке» акча которууларынын тутуму Банктын иштелмеси болуп саналат.

“Береке” системасын пайдалануучуларынын Капитал Банктын, Евразиялык Сактык Банктын, Дос-Кредобанктын,Кыргыз-Швейцариялык Банктын, Кыргызкоммерцбанктын, «Чанг Ан» Инвестициялык Банк ААКтын, «ИНКОМ» МФКнын, «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын,  Азия Банктын,  АМАНБАНКтын,«ФинансКредитБанк» ААКтын, «ХАМКОРБАНК» АКБ (Узбекистан), Айыл Банктын бөлүмдөрү аркылуу Кыргызстан боюнча  акча которууларды тез жөнөтүүгө жана алууга мүмкүнчүлүгү бар. 

"Береке" акча которуу тутумунун өзгөчөлүктөрү:

Акча которуу банктык эсеп ачпастан жүргүзүлөт.

 • Кайда жана кайдан жөнөтүлгөнүнө карабастан, 5 минутанын ичинде акча которууну алуу.
 • Комиссияны акча которууну жөнөтүүчү гана төлөйт.
 • Которуу кайсы бөлүмүнө жөнөтүлгөнүнө карабастан, Капитал Банктын, Евразиялык Сактык Банктын, Дос-Кредобанктын,Кыргыз-Швейцариялык Банктын, Кыргызкоммерцбанктын, «Чанг Ан» Инвестициялык Банк ААКтын, «ИНКОМ» МФКнын, «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын,  Азия Банктын,  АМАНБАНКтын,«ФинансКредитБанк» ААКтын, «ХАМКОРБАНК» АКБ (Узбекистан), Айыл Банктын каалаган бөлүмүндө алуу мүмкүнчүлүгү бар.
 • Которуулар улуттук, ошондой эле чет өлкө валютасында жүргүзүлөт.
 • Бир кардар үчүн бир айдын ичиндеги жалпы акча которууларынын өлчөмү 1 000 000 KGS же башка валюталардагы эквивалентини түзөт (EURO, USD, RUB, KZT)
Которуунун валютасы Которуунун суммасы Тариф*
Кыргыз сому

30 000 чейин KGS

30 001 ден 50 000 KGS

50 001 KGS ден жогору 

40 KGS

50 KGS

суммадан 0,1% 

Орус рубли

30 000 чейин RUB

30 001 RUB ден жогору  

30 RUB

суммадан 0,1%

АКШ доллары

Евро

500 чейин USD/EUR

501 USD/EUR ден жогору

0,5 USD/EUR

суммадан 0,1%

Тенге

100 000 чейин KZT

100 001 KZT ден жогору 

100 KZT

суммадан 0,1%

Акча которууларды алууунун айрым түйүндөрүндө  "БЕРЕКЕ" тутуму боюнча кошумча комиссия колдонулат. 

«Береке» акча которууларынын тутуму менен пайдаланган кардарларга төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

 • Которуунун коду – бул конфиденциалдуу маалымат, аны жөнөтүүчү алуучунун өзүнө гана өткөрүп берет.
 • Алынбаган которуу, алынган учурунан баштап 30 күнбарактык күндүн ичинде“Береке” тутумунда сакталышы мүмкүн.
 • Которууну, кимдин атына жөнөтүлсө ошол гана жаран, же паспортту жана нотариус тариздеген ишеним катты көрсөтүү менен анын ишенимдүү адамы гана алышы мүмкүн.

Которууну жөнөтүү үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Банктын операционисти толтурган “Которууга арыз” бланкына, алуучунун Фамилиясын аты-жөнүн көрсөтүү менен, кол тамгасын коюу;
 • Кассага которуунун суммасын киргизүү жана комиссияны төлөп берүү;
 • Оператордон которуунун кодун алуу;
 • Алуучуга которуунун кодун жана суммасын билдирүү.

Которууну алуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Банктын операционистине паспортту көрсөтүү жана которуунун кодун билдирүү.
 • “Которууну алууга арыз” бланкына кол коюу жана которууну алуу.
 • Эгерде сиз которууну бир жумушчу күндүн ичинде төлөп бергенге чейин кайтарып алсаңыз (которуу жөнөтүлгөн күнү), төлөнгөн комиссиянын суммасы толугу менен кайтарылат. Эгерде которуу бир иш күнү ичинде төлөнгөнгө чейин кайтарылган болсо, төлөнгөн сумма кайтарылбайт.

*Акча жөнөтүүчүнүн атынан бир айдын ичинде жалпы акча которуулардын максималдуу суммасы 1 000 000 KGS же башка валюталар барабарынан (EUR, USD, RUB, KZT) түзөт.

Жөнөтүүчүнүн жалпы которууларынын суммасы 1 000 000 сомдон ашкан учурда - «Береке» системасы жөнөтүүчүнүн бир айдын ичиндеги кийинки акча которууларын чектейт жана акча которуу мүмкүнчүлүгүн бөгөт кылат.

Банктык эсепке которуу - Тарифтер

Которуунун валютасы

Которуунун суммасы

Тариф*

Кыргыз сому

0,1 ден 10 000 KGS 30 KGS
10 001 ден 30 000 KGS 40 KGS
30 001 ден 50 000 KGS 50 KGS
50 001 KGS ден жогору суммадан 0,1% 

Орус рубли

50 001 KGS ден жогору 30 RUB
30 001 RUB суммадан 0,1% 
АКШ доллары 500 USD чейин 0,5 USD
501 USD ден жогору суммадан 0,1% 
Евро 500 EURO чейин 0,5 EURO
501 ден EURO суммадан 0,1%
Тенге 100 000 KZT чейин 100 KZT
100 001 ден KZT суммадан 0,1% 

* Бир акча которуунун максималдуу суммасы 900 000 сомду түзөт же башка валютадагы эквиваленти: EUR, USD, RUB, KZT.

 

"Элкартка" которуу - Тарифы

Валюта Которуунун сумма   Тариф
Кыргыз сому

5 001 ден 10 000 KGS чейин

40 KGS
10 001 сом ден жогору суммадан 0,35%