Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызмат

Аты жөнү

Күнү

Убакыт саат

Банк Башкармасынын Төрагасы

Эржанов Максат Советбекович Бейшемби саат 16:00дөн 17:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Норузбаев Жанар Жолдошбекович Шейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Турбатова Диана Радмировна Бейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Бакасов Эрмек Шаршенбекович Шейшемби саат 10:00дөн 11:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Мусуралиев Нурдин Соотбекович Шаршемби саат 14:00дөн 15:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Тазабеков Эркин Маратович Шейшемби саат 10:00дөн 11:00гө чейин