Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызмат Аты жөнү Күнү Убакыт саат
1 Башкарма Төрагасы

Торобаева Нургул Аскаровна

Шаршемби саат 16:00-17:00гө чейин
2 Башкарма Төрагасынын орун басары Ногаев Уланбек Мелисович Шейшемби саат 10:00-11:00гө чейин
3 Башкарма Төрагасынын орун басары

Уметалиев Жолчубек Жедигерович

Шейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
4 Башкарма Төрагасынын орун басары Сатылганова Чолпон Калмухамедовна Бейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
5 Башкарма Төрагасынын орун басары Асанбаев Бакыт Рысбекович Шейшемби саат 10:00-11:00гө чейин
6 Башкарма Төрагасынын орун басары Байысов Акылбек Кайырбекович Шаршенби саат 14:00-15:00гө чейин