Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызмат

Аты жөнү

Күнү

Убакыт саат

Башкарма Төрагасы

Букабаев Улан Арымбаевич

Бейшемби

саат 16:00-17:00гө чейин

Башкарма Төрагасынын орун басары

Ногаев Уланбек Мелисович

Шейшемби

саат 10:00-11:00гө чейин

Башкарма Төрагасынын орун басары

Байысов Акылбек Кайырбекович

Шаршенби

саат 14:00-15:00гө чейин

Башкарма Төрагасынын орун басары Норузбаев Жанар Жолдошбекович Шейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
Башкарма Төрагасынын орун басары Турбатова Диана Радмировна Бейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
Башкарма Төрагасынын орун басары Эржанов Максат Советбекович Шейшемби саат 10:00-11:00гө чейин