Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызматы

Аты-жөнү

Күнү

Убактысы

Банк Башкармасынын Төрагасы

Алимджанов Тилек Буромбаевич  Бейшемби саат 10:30дан 12:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Норузбаев Жанар Жолдошбекович Дүйшөмбү саат 15:00дөн 16:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Турбатова Диана Радмировна Бейшемби саат 15:00дөн 16:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Телеушева Айгуль Толенбергеновна Шейшемби саат 10:00дөн 11:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Мусуралиев Нурдин Соотбекович Бейшемби саат 14:00дөн 15:00гө чейин
Банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары Боромбаев Улан Анарбекович Шейшемби саат 10:00дөн 11:00гө чейин