Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызмат

Аты жөнү

Күнү

Убакыт саат

  Башкарма Төрагасы Букабаев Улан Арымбаевич Шейшемби саат 16:00-17:00гө чейин

2

Башкарма Төрагасынын орун басары

Ногаев Уланбек Мелисович

Шейшемби

саат 10:00-11:00гө чейин

3

Башкарма Төрагасынын орун басары

Уметалиев Жолчубек Жедигерович

Шейшемби

саат 15:00-16:00гө чейин

4

Башкарма Төрагасынын орун басары

Сатылганова Чолпон Калмухамедовна

Бейшемби

саат 15:00-16:00гө чейин

5

Башкарма Төрагасынын орун басары

Асанбаев Бакыт Рысбекович

Шейшемби

саат 10:00-11:00гө чейин

6

Башкарма Төрагасынын орун басары

Байысов Акылбек Кайырбекович

Шаршенби

саат 14:00-15:00гө чейин