Корреспонденттик тармак

SWIFT: AIYLKG22

БИК: 135001

Корреспондент-Банктар

SWIFT

Россия Федерациясы

Мамлекеттер аралык Банк

INEARUMM

Түркия

AktifYatirimBankasi A.Ş

CAYTTRIS

Казакстан Республикасы

"Банк ЦентрКредит" АКсы

KCJBKZKX

"Народный Банк Казахстана" АКсы

HSBKKZKX

Евразия өнүктүрүү Банкы

EABRKZKA

Өзбекстан

"Өзбекстан өнөр жай-курулуш Банкы" ААКсы

UJSIUZ22

«Асака» мамлекеттик акционердик коммерциялык Банкы

ASBKUZ22

Түштүк Корея

Kookmin Bank

CZNBKRSE

Германия

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG

SOLADEST