"Кенч" мөөнөттүү депозити

Депозиттин түрү мөөнөттүү
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD; 1000 RUB
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер  -
Пайыздарды төлөп берүү мезгили Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайыздарды төлөп берүү  “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча
Өзгөчөлүктөрү -

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 14,94% га чейин, USD - 2,02% га чейин, RUB - 7,25% га чейин.

Валюта 1 ай      3 ай        6 ай       9 ай      12 ай       18 ай  24 ай      36 ай     
KGS - 3% 6% 8% 12%  12,5%  13% 14%
USD - - - - 1% 1,5% 2% -
RUB 5% 6% 6% 6,5% 6,5% 7% - -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

 

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор