"Кенч" мөөнөттүү депозити

Депозиттин түрү мөөнөттүү
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD; 1000 RUB
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер  -
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу 18 жана 24 ай мөөнөттөр боюнча, 12 ай үчүн эсептелген пайыздар салымдын негизги суммасына кошулат
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайыздарды төлөп берүү  “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча
Өзгөчөлүктөрү -

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: сом - 14,40% га чейин, АКШ доллары - 4,16% га чейин, RUB - 6,17% га чейин

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS 3% 6% 8% 9% 10% 11%+1 12%+2
USD - - - 2% 2,5% 4% -
RUB 3% 4,5% - 6% - - -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

 

Билдирмени толтуруу

Используйте только буквы, дефис и точки
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Используйте только буквы, цифры, дефис, и точки
Используйте только буквы, цифры, дефис и точки
Используйте только буквы, дефис и точки
Используйте только буквы и цифры
Используйте только буквы, цифры и дефис
Содержатся некорректные для email символы

Депозиттик калькулятор

ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствиис Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.