"Айыл Банк" ААКнын төлөм реквизиттери

Standard settlement instructions of OJSC "AIYL BANK"
swift:AIYLKG22
Kyrgyz Republic, Bishkek, Logvinenko st. 14 

USD (1-вариант (а)):

SWIFT- билдирүүлөр талаасы

SWIFT-код

Эсеп номери

Банктын аталышы

Intermediarybank

:56А:

CZNBKRSE

 

Kookmin Bank, Seoul, South Korea

Beneficiary bank

:57A:

AIYLKG22

7C78USD013

OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek

Beneficiary

:59:

BeneficiaryName

 

Beneficiaryaccount

Address

Benefinfo

:70:

төлөөнүн максаты

 

 

EUR (1-вариант (а)):

SWIFT- билдирүүлөр тлаасы

SWIFT-код

Эсеп номери

Банктын аталышы

Intermediary bank

:56А:

SOLADEST

 

 

Landesbank Baden-Woerttemberg, Stuttgart, Germany

Beneficiary bank

:57A:

AIYLKG22

2809137

 

OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek

Beneficiary

:59:

BeneficiaryName

 

Beneficiaryaccount

Address

Benefinfo

:70:

төлөөнүн максаты

 

 

RUB (1-вариант (а)):

SWIFT- билдирүүлөр талаасы

SWIFT-код

Эсеп номери

Банктын аталышы

Beneficiary bank

:57D:

колдонулбайт

//RU044525362.

30101810800000000362

MEDJGOSUDARSTVENNYIY BANK,

Moscow, Russia,

Beneficiary

:59:

колдонулбайт

30111810300000000050

OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek

Benefinfo

:70:

n/a

№ ____________ эсепке андан ары чегерүү үчүн (кардардын аты-жөнү)

 

KZT (2-вариант (а)):

SWIFT- билдирүулөр талаасы

SWIFT-код

Эсеп номери

Банктын аталышы

Beneficiary bank

:57A:

KCJBKZKX

 

 

AO BANK CENTERCREDIT, Almaty, Republic of Kazakhstan

Beneficiary

:59:

AIYLKG22

KZ548560000000500220

OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek

Benefinfo

:70:

n/a

For further credit to acc. #

_______(nameofcustomer)

 

SWIFT- билдирүүлөр талаасы

SWIFT-код

Эсеп номери

Банктын аталышы

Beneficiary bank

:57A:

EABRKZKA

 

 

EURASIAN DEVELOPMENT BANK, Almaty, Republic of Kazakhstan

Beneficiary

:59:

AIYLKG22

KZ667000000201300104

 

OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek

Benefinfo

:70:

n/a

For further credit to acc. #

_______(nameofcustomer)

 

KRW (1-вариант (а)):

SWIFT- билдирүүлөр талаасы 

SWIFT-код

Эсеп номери

Банктын аталышы

Intermediarybank

:56А:

CZNBKRSE

 

Kookmin Bank, Seoul, South Korea

Beneficiary bank

:57A:

AIYLKG22

7C78KRW015

OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek

Beneficiary

:59:

алуучунун аты

алуучунун эсеби

 

 

Benefinfo

:70:

төлөөнүн максаты