Директорлор кеңеши

АЙДАРОВ КАНЫБЕК АБДРАЕВИЧ
АЙДАРОВ КАНЫБЕК АБДРАЕВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү
ТОКТОБОЛОТОВ МАЛАБЕК АНАШОВИЧ
ТОКТОБОЛОТОВ МАЛАБЕК АНАШОВИЧ
Директорлор Кеңешинин Төрагасы
ЖАКЫБАЛИЕВ АДИЛЕТ КУРМАНБЕКОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү
ТУРУМБЕКОВ ТАЛАЙБЕК НАСЫРКАНОВИЧ
ТУРУМБЕКОВ ТАЛАЙБЕК НАСЫРКАНОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү
АБДРАШЕВ НУРГАЗЫ АКУНЖАНОВИЧ
АБДРАШЕВ НУРГАЗЫ АКУНЖАНОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү