Директорлор кеңеши

ТОКТОБОЛОТОВ МАЛАБЕК АНАШОВИЧ
ТОКТОБОЛОТОВ МАЛАБЕК АНАШОВИЧ
Директорлор Кеңешинин Төрагасы
ЭСЕНАЛИЕВ ТАЛАНТБЕК КАНАТБЕКОВИЧ
ЭСЕНАЛИЕВ ТАЛАНТБЕК КАНАТБЕКОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү
ЖАКЫБАЛИЕВ АДИЛЕТ КУРМАНБЕКОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү
ТУРУМБЕКОВ ТАЛАЙБЕК НАСЫРКАНОВИЧ
ТУРУМБЕКОВ ТАЛАЙБЕК НАСЫРКАНОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү
АБДРАШЕВ НУРГАЗЫ АКУНЖАНОВИЧ
АБДРАШЕВ НУРГАЗЫ АКУНЖАНОВИЧ
Директорлор Кеңешинин мүчөсү