Социалдык фондунун эсептери

СФАБдын аталышы

СФАБдын жайгашкан жери

Аккумуляциялык

Атайын

МТПФ боюнча аккумуляциялык-топтомо эсеп

Аталышы

Банктын БИКи

Бишкек ш.

 

         

Октябрь СФАБы

Бишкек ш.

1350108029554441

1350108028066705

1350108025913709

Башкы кеңсе

135001

Свердлов СФАБы

Бишкек ш.

1350118024553871

1350118028253615

1350248021487041

Бишкек филиалы

135002

Чүй облусу:

           

Аламудун СФАБы

Бишкек ш.

1350128021491786

1350128029256941

1350128024789079

Аламудун филиалы

135029

Жайыл СФАБы

Кара-Балта ш.

1350248027362009

1350248029517126

1350248021487041

Кара-Балта филиалы

135024

Ысык-Ата СФАБы

Кант ш.

1350258021296055

1350258021575032

1350258029942593

Кант филиалы

135025

Кемин СФАБы

Кемин ш.

1350228028444704

1350228022513859

1350228027202494

Токмок филиалы

135005

Москва СФАБы

Беловодское а.

1350218026816332

1350218023591585

1350218021497904

Беловодский филиалы

135004

Панфилов СФАБы

Каинды ш.

1350248024545975

1350248024476863

1350248025810413

Кара-Балта филиалы

135024

Сокулук СФАБы

Сокулук а.

1350238026152757

1350238028469340

1350238024372607

Сокулук филиалы

135020

Чүй-Токмок СФАБы

Токмок ш.

1350228027565236

1350228028712159

1350228025836919

Токмок филиалы

135005

Талас облусу:

           

Кара-Буура СФАБы

Кызыл-Адыр а.

1350628027860925

1350628024597782

1350628023754185

Кара-Буура филиалы

135023

Бакай-Ата СФАБы

Бакай-Ата а.

1350618028018161

1350618025582653

1350618026041381

Талас филиалы

135007

Манас СФАБы

Покровка а.

1350628027509301

1350628025583748

1350628028490819

Кара-Буура филиалы

135023

Талас СФАБы

Талас ш.

1350618023130068

1350618026411601

1350618025886686

Талас филиалы

135007

Ош облусу:

           

Араван СФАБы

Араван а.

1350418021720769

1350418025748794

1350418028349004

Ош филиалы

135008

Алай СФАБы

Гульчо а.

1350438028310067

1350438023339526

1350438028699481

Гульчө филиалы

135013

Кара-Кулжа СФАБы

Кара-Кулжа а.

1350458022532269

1350458029739369

1350458023490650

Кара-Кулжа филиалы

135022

Кара-Суу СФАБы

Карасуу ш.

1350468026391136

1350468024096983

1350468022578430

Кара-Суу филиалы

135026

Ноокат СФАБы

Ноокат ш.

1350448025106930

1350448025952547

1350448027366929

Ноокат филиалы

135017

Өзгөн СФАБы

Өзгөн ш.

1350428025826479

1350428028991612

1350428028703036

Өзгөн филиалы

135009

Чоң-Алай СФАБы

Дароот-Коргон а.

1350438022662445

1350438027052097

1350438023318207

Гульчө филиалы

135013

Ош СФШБы

Ош ш.

1350418021076125

1350418029211391

1350418023472631

Ош филиалы

135008

Ысык-Көл облусу:

           

Ак-Суу СФАБы

Теплоключенка а.

1350318027775858

1350318021047088

1350318025386022

Каракол филиалы

135003

Балыкчы СФАБы

Балыкчы ш.

1350338025065482

1350338025174812

1350338023499944

Балыкчы филиалы

135028

Жети-Өгүз СФАБы

Кызыл-Суу а.

1350318028531751

1350318024859693

1350318027606817

Каракол филиалы

135003

Ысык-Көл СФАБы

Чолпон-Ата ш.

1350328028005208

1350328027095630

1350328025975278

Чолпон-Ата филиалы

135014

Тоң СФАБы

Боконбаево а.

1350338022887329

1350338023782456

1350338024236235

Балыкчы филиалы

135028

Тюп СФАБы

Тюп а.

1350318028271568

1350318027579636

1350318029199738

Каракол филиалы

135003

Каракол СФАБы

Каракол ш.

1350318025710263

1350318021647377

1350318029560052

Каракол филиалы

135003