Тейлөө сапаты

Урматтуу Айыл Банк ААКтын кардарлары!

Тейлөө сапатынын ишмердүүлүгүнүн багыттарынын бири кардарлардын даттанууларын кароо.

Эгерде биздин банкта тейлөө маселеси келип чыкса, анда төмөндө келтирилген каналдардын каалаганын колдонуп, арыз менен кайрылсаңыз болот.

Бизге Айыл Банктын ишиндеги кемчиликтер жөнүндө маалымат берүүгө убакыт тапсаңыз, биз абдан ыраазыбыз жана ыраазы болобуз, анткени тейлөө сапаты жөнүндө кардарлардын пикири биздин ишибиздин өнүгүүсүнө баа жеткис салым деп эсептейбиз.

Банк продукттарын жана процесстерин өркүндөтүү же оптималдаштыруу боюнча бардык сунуштарыңызды, идеяларыңызды, кеңештериңизди билдирсеңиз болот. Сунуштарыңыздын ар бири сөзсүз түрдө банктын адистери тарабынан каралат, андан кийин алар сиз менен байланышып, жыйынтыктарын билдиришет.

Сиздин сунуштарыңыз жана сын-пикирлериңиз сиздин муктаждыктарыңызды толук канааттандыруу жана тейлөө сапатын жогорулатуу, ошондой эле келечекте аныкталган каталардын алдын алуу жана жоюу максатында банктын ишиндеги өзгөрүүлөр жөнүндө чечим кабыл алууга негиз болот.

Кардарларыбызга ыңгайлуу болушу үчүн, биз арыздануунун жана тейлөө сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды берүүнүн бир нече жолдорун сунуш кылабыз:

  • Арыздар жана Сунуштар аркылуу Банктын бардык бөлүмдөрүндө жайгаштырылган китептер;
  • 720040, Бишкек шаары, Логвиненко 14 көч. дареги боюнча корреспонденттик почта аркылуу;
  • электрондук почта аркылуу: office@ab.kg;
  • Банктын веб-сайтындагы "Тейлөө сапаты" бөлүмүндөгү байланыштар аркылуу;
  • +996 (312) 68 00 00; +996 (556) 68 00 00; +996 (707) 68 00 00; +996 (222) 68 00 00– Байланыш борбору;
  • +996 (770) 55 11 00 - Ишеним телефону.

 

 

Кайтарым байланыш
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаны, чекиттерди жана үтүрдү гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды, чекиттерди жана үтүрдү гана колдонгула
Email үчүн туура эмес символдор камтылган