Лизинг

Продукт Валюта Мөөнөтү Пайызддык чен (жылдык)
Мамлизинг 1 som 7 жылдан ашпайт жылдык 6 % - 9 % чейин
Мамлизинг 2 som 7 жылдан ашпайт жылдык 6 % - 9 % чейин
Мамлизинг 3 som 7 жылдан ашпайт жылдык 8 % - 11 % чейин
Лизинг - Кредит som 5 жылдан ашпайт жылдык 9 % - 14 % чейин
АБ - Лизинг som 6 жылдан ашык эмес жылдык 16 % - 18 % чейин
usd 6 жылдан ашык эмес жылдык 9 %- 11 % чейин
ОКӨФ - Лизинг som 5 жылдан ашпайт жылдык 9 %
usd 7 жылдан ашпайт жылдык 5 %
rub 5 жылдан ашпайт ресурстардын наркына жараша өзүнчө чечим менен бекитилет
"Жогорку продуктивдуу асыл тукум мал" Лизинг som 5 жылдан ашык эмес жылдык 16 %