Төлөм карталары

Карт чыгартып алуу
акысыз
Жылдык тейлөө
100 сом
Валюта
сом
Айыл Банк өзүнүн кардарларына, көп ыңгайсыздыктардан куткарган, жеңил жана комфорттуу жашоого мүмкүнчүлүк берген, «Элкарт» төлөм картын сунуштайт.
Карт чыгартып алуу
акысыз
Жылдык тейлөө
0,2 гр
Валюта
сом
Бул карта бөлүштүрүлбөгөн металлды (ММЭ) алтын, күмүш же платина түрүндө конвертациялоо аркылуу кардарларга аманаттарын улуттук валютада накталай алууга мүмкүнчүлүк берет.
Карт чыгартып алуу
100 сом
Жылдык тейлөө
200 сом
Валюта
сом
Карт чыгартып алуу
акысыз
Жылдык тейлөө
60 сом
Валюта
сом
АйCard жаштар карты Сиз үчүн! Биздин максат – жаштарды банктык кызматтары менен пайдаланууга жана өз каражаттарды туура колдонууга үйрөтүү, ошондой эле ата-энелердин балдарына тааныштар же таксистер аркылуу акчаны жөнөтүүгө муктаждыгы жок болот, себеби Айыл Банктын каалаган, керек болсо өлкөнүн эң алыскы райондорунун бөлүмүнөн АйCard картын толуктоого жана накта акчаны алууга болот.
Карт чыгартып алуу
акысыз
Жылдык тейлөө
акысыз
Валюта
сом
Биз чоң аталарга жана чоң апаларга пенсияларын “ЭЛКАРТ” атайын төлөм картына – Пенсионердин картына алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Эми Сиздерде почта бөлүмдөрүндө кезекте турууга муктаждык жок, эми пенсияны Айыл Банктын банкоматтарында каалаган убакытта алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мындан тышкары, биз Сиздерге үнөмдөлгөн акчаны сактоого жана топтоого мүмкүнчүлүк беребиз.
Карт чыгартып алуу
акысыз
Жылдык тейлөө
акысыз
Валюта
сом
ЭЛКАРТ «Социалдык төлөмдөр» картасы – бул карта социалдык төлөмдөрдү жана жөлөкпулдарды алууда ыңгайлуулукту жана коопсуздукту камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Социалдык картанын жардамы менен сиз ар кандай кызматтарды, анын ичинде турак жай-коммуналдык кызматтарды, салыктарды төлөй аласыз, дүкөндөрдө товарларды төлөй аласыз.