Төлөм карттары

Карт чыгартып алуу
акысыз
Жылдык тейлөө
0,2 гр
Валюта
сом
Карт кардарларга жеке эмес металлды (OMS) алтынга айландыруу аркылуу улуттук валютадагы аманаттарын накталай алууга мүмкүндүк берет.