Юридикалык жактар үчүн мөөнөттүү депозит

Депозиттин дайындоосу Компаниянын бош акча каражаттарынын сакталышын жана көбөйтүүсүн пландаштырган кардарлар үчүн салым
Депозиттин түрүмөөнөттүү -
Депозиттин минималдык суммасы

5 000 KGS; 100 USD

Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер -
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча, мурда төлөнгөн %% салымдын негизги суммасынан кармалат
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Арыз боюнча

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 12,69% га чейин, АКШ доллары - 4,07% га чейин

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS -

5%

6% 8% 9% 10% 11%
USD - - - 1,5% 2% 3,5% -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор