«Элкарт» социалдык төлөмдөрү

ЭЛКАРТ «Социалдык төлөмдөр» карты социалдык төлөмдөрдү жана жөлөкпулдарды алууда ыңгайлуулукту жана коопсуздукту камсыз кылат. Социалдык карттын жардамы менен сиз ар кандай кызматтарды, анын ичинде турак жай-коммуналдык кызматтарды, салыктарды төлөп, дүкөндөрдөн соода кыла аласыз.
Выпуск карты
акысыз
Обслуживание в год
акысыз
Валюта
сом
Төлөм картасына арыз толтуруу
img
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды жана сандарды гана колдонгула
Тамгаларды,сандарды жана сызыкчаларды гана колдонгула
Тамгаларды,сандарды жана сызыкчаларды гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды, үтүр, чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды, үтүрдү жана чекиттерди гана колдонгула
pic
pic
img

Как получить платёжную карту