ТУРУМБЕКОВ ТАЛАЙБЕК НАСЫРКАНОВИЧ

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Билими:

1987 ж.- 1992 ж. – Юридикалык. КМУУ. Адистиги: Укук таануу

2009ж. – 2011ж. – “Санкт-Петербургдук мамлекеттик жарандык авиация университети” Экономика жана унаа системаларын башкаруу институту. Адистиги: “Экономика жана ишканадагы башкаруу”. Специализациясы: “Ишкананын финансысын башкаруу”. Квалификациясы: Экономист-менеджер.

2007ж. – Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясынын Аспирантурасынын сырттан окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, төмөнкү тема боюнча: “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын өз ара аракеттешүүсүн укуктук жагынан жөнгө салуу”

Иш тажрыйбасы:

1992 ж. - 1995 ж. – “Бакай-Ата” чакан ишканасы – юрист

1996 ж. - 1997 ж. – “Тотон” финансы- өнөр жай фирмасы – юрист

1997 ж. - 1999 ж. – "Асейин" өндүрүштүк –коммерциялык фирмасы - юрист

2000 ж. - 2001 ж. – Банктарды кайра уюштуруу жана карыздарды реструктуралаштыруу боюнча агентствосу (ДЕБРА) – Юридика бөлүмүнүн башчысы

2001 ж. - 2002 ж. – Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын Төрагасынын буйругу боюнча – атайын администратордун өкүлү, “Курулуш-Банк” АКБнын филиалынын башкармасы

17.05.01 ж. - 17.06.02 ж. – “Инсан” АКБ – атайын администратордун жардамчы юристи

23.09.02 ж. - 01.05.03 ж. –  “Экобанк” АКсынын коопсуздук кызматынын башчысы. Банктын экономикалык коопсуздугун укутук камсыздоо, көйгөйлүү кредиттер менен иштөө, банктын карыз алуучулары менен иштөө

01.05.03 ж. - 17.09.2004 ж. – “Ак-Банк” ААКсы – Башкармасынын мүчөсү – Юридика бөлүмүнүн башчысы

24.05.05 ж. - 11.05.07ж. – “Манас” эл аралык аэропорту” ААКсынын юридика кызматынын башчысынын орун басары

2006 ж. - 2011 ж. – “Айыл Банк” ААКсынын Директорлор кеңешинин мүчөсү

2007 ж. - 2008 ж. – “Авиакомпания Кыргызстан” ААКсынын  укук маселелери боюнча Президенттин кеңешчиси. Коомдун катчысы

2008 ж. - 2010 ж. –  “Авиакомпания Кыргызстан” ААКсынын вице-президенти

2011 ж. - 2013 ж. – “Манас” эл аралык аэропорту” ААКсынын экономикалык жана социалдык өнүктүрүү боюнча вице-президенти

11.03.13 ж. - 08.04.13 ж. – “Манас Хендлинг Групп” ЖЧКнын (“Манас” эл аралык аэропорту” ААКсынын туунду ишканасы) директору

15.04.13ж. - азыркы мезгилге чейин – “Транс Азия Экспресс” ЖАКтын Президентинин экономика жана логистика маселелери боюнча кеңешчиси

2013ж.  – “РСК Банк” ААКсынын Директорлор кеңешинин мүчөсү

05.2019 ж. – азыркы мезгилге чейин – “Айыл Банк” ААКсынын Директорлор кеңешинин мүчөсү

← Тизме боюнча артка