Юридикалык жактардын (резиденттер жана резидент эместер) филиалдары жана өкүлчүлүктөрү үчүн документтердин тизмеси

Экономикалык ишти жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын (резиденттердин жана резидент эместердин) филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

жүктөө

кардар анкетасы;

жүктөө

бенефициардык ээсинин (пайда алуучунун) анкетасы;

жүктөө

кол тамга үлгүсүндөгү картада көрсөтүлгөн адамдар кол койгон, биринчи жана экинчи кол коюу укугу менен келишимдерге жана финансылык документтерге кол коюуга ыйгарым укуктуу жана юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн эсеп ачууга арыз;

жүктөө

негизги уюмдун иши жөнүндө Уставдын (Жобонун) көчүрмөсү, өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен:

1) резиденттер үчүн - мыйзамга ылайык нотариалдык күбөлөндүрүү мүмкүн болбогон учурда нотариус же юридикалык жактын мөөрү жана жетекчинин колу менен күбөлөндүрүлгөн;

2) резидент эместер үчүн - нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн;

 

юридикалык жактын филиалын Кыргыз Республикасынын салык органдарында каттоо жөнүндө күбөлүк (түп нускасы);

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде эсептик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү жөнүндө күбөлүк (салыштыруу үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы);

 

юридикалык жактын бөлүм башчысынын эсепти башкарууга ыйгарым укуктарын күбөлөндүргөн документ (мыйзамдын талаптарына ылайык берилген ишеним кат) (күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана текшерүү үчүн түп нускасы);

 

операциялардын тизмеси менен документ жана бул операцияларды жүргүзүүгө юридикалык жактын расмий макулдугу, эгерде бул түзүмдүк бөлүм жөнүндө жободо жана/же түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине берилген ишеним катта чагылдырылбаса (түп нускасы) ;

 

нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөр басылган карточка (түп нускасы) - 2 нуска;

 

Документтин көчүрмөсү, анын негизинде бөлүм өз ишин жүргүзгөн өзгөртүүлөр жана толуктоолор (мисалы, Жобо):

1) резиденттер үчүн - нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (2009-жылдын 1-апрелине чейин катталган юридикалык жактар ​​үчүн) же юридикалык жактын мөөрү жана жетекчисинин колу (2009-жылдын 1-апрелинен тартып катталган юридикалык жактар ​​үчүн);

2) резидент эместер үчүн - нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

 

юридикалык жактын жетекчисинин жана юридикалык жактын акча каражаттарын башкарууга ыйгарым укуктуу жактын инсандыгын ырастоочу документ (паспорт, ID-карта) (салыштыруу үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы);

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензия (юридикалык жактын мөөрү жана ыйгарым укуктуу жактын колу менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

 

мамлекеттик (бюджеттик) ишканаларга жана мекемелерге банк эсебин ачууга Кыргыз Республикасынын Борбордук казыначылыгынын уруксаты.

 

Учурдагы эсепти ачууга жана жүргүзүүгө КЕЛИШИМ.