«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү – Соода жана кызмат көрсөтүүлөр»

pic
Кредит суммасы 30 001 сомдон; 500 АКШ долларынан; 1 500 евродон, 100 000 орус рублинен тартып, андан жогору суммада сунушталат
pic
Пайыздык чендер сом 18% дан 20% га чейин; АКШ доллары 10%; евро 9% дан 13% га чейин; орус рубли 14% дан 16% га чейин

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин максаттары соода-ортомчулук операциялары, өндүрүш, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү чөйрөсү, туризм, мал сатуу-сатып алуу, айыл чарба азык-түлүгүн даярдап, сатуу, мал-жандыкты жана канаттууларды семиртип багып, аларды сатуу, башка коммерциялык иш багыттарга
Кредиттин суммасы

минималдуу сумма:

- сом менен- 30 001 сом.

- АКШ долларында -  500  АКШ доллары.

- евродо – 1 500  евро;

- орус рубли менен 100 000 руб.

Кредиттин мөөнөтү

жүгүртүү капиталын толуктоого  кредиттин максималдуу мөөнөтү 36 айга чейин;

инвестициялоого  кредиттин максималдуу мөөнөтү 60 айга чейин.

Пайыздык чендер

сом менен 18% дан 20% га чейин;

*АКШ долларында 10% га чейин;

евродо 9% дан 13% га чейин;

орус рубли менен 14% дан 16% чейин.

Кредитти төлөп берүү мезгил-мезгили менен төлөнүп туруучу аннуитеттик төлөмдөр
Жеңилдетилген мезгил

негизги карыз боюнча:

жүгүртүү капиталына чет өлкө валютасында жана улуттук валютада 6 айга чейин;

инвестициялык долбоорлорго 12 айга чейин.

Камсыздоо кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк

* АКШ доллары боюнча пайыздык чендер 2021 жылдын 01-июнуна чейин актуалдуу

** Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 19,76% дан, АКШ доллары - 10,80% дан, евро - 9,71% дан; орус рубли - 15,12% дан баштап

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу