Турак жай

  • Маалымат
  • Описание
Область: Бишкек
Адрес: Бишкек ш., Свердловский р-н, Хивинская көч.
Параметры: 212,8 кв.м. (чынында 294,6 кв.м.), турак-жай аянты - 143,8 кв.м, жер тилкеси - 700 кв.м. (чынында 834 кв.м.)
Баасы: 12 623 000 сом

2 кабаттуу жайлуу үй аянты 212,8 кв.м. (чынында 294,6 кв.м.), турак-жай аянты - 143,8 кв.м, жер тилкеси - 700 кв.м. (чынында 834 кв.м.).

Тынч жерде жайгашкан, мончо, жайкы ашкана - очок кана. Бардык коммуникациялар, борбордук коммуникациялар.

← Тизме боюнча артка