Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багыты

Турак жай/коммерциялык кыймылсыз мүлктү сатып алуу, анын ичинде үлүштүк катышуу, жеке турак жай куруу, башка банктарда ипотеканы кайра каржылоо;

Кредит валютасы

Сом

Кредит суммасы

300 000 сомдон баштап

Пайыздык чен 

 

Турак жай объекттери үчүн:

19% - 30%га чейин өз салымыңыз менен*;

18% - 30%дан 50%га чейин өздүк салымы менен;

17% - 50%дан жогору (кошкондо) өз салымыңыз менен.

 

Турак жай эмес кыймылсыз мүлк үчүн:

19% - 30%га чейинки өздүк салымы менен;

18% - 30%дан 50%га чейин өздүк салымы менен;

17% - 50%дан жогору (кошкондо) өз салымыңыз менен.

Кредит мөөнөтү

120 айга чейин*

Жеңилдетилген мезгил

Өзгөчө учурларда негизги карыз боюнча максималдуу  6 айга чейин

Кредит боюнча камсыздоо

Сатып алынган мүлктүн наркынын 30% (же андан көп) өз салымы менен – сатып алынган кыймылсыз мүлк/кыймылсыз мүлк;

Эгерде жеке салымыңыз сатып алына турчу кыймылсыз мүлктүн наркынын 30% азын түзсө, күрөөгө сатылып алына турган мүлк жана жетишпеген бөлүгү үчүн кошумча күрөө коюлат.

*Акциянын мөөнөтү 2024-жылдын 1- июнуна чейин

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 20,86%

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу