Кредит алууга онлайн-билдирме

5тен 1-кадам. Жеке маалыматтар (бардык тилкелер толук толтурулууга тийиш)
Карыз алуучу жөнүндө маалымат
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды, чекиттерди, кашааларды жана үтүрдү гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды, чекиттерди, кашааларды жана үтүрдү гана колдонгула
Тамгаларды, сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Паспорттук маалыматтар
Тамгаларды, жана сандарды гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, жана сызыкчаларды гана колдонгула
Байланыш маалыматтары
Email үчүн туура эмес символдор камтылган

Белгиленген максатка чейинки үч кадам

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз
сиз менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин
тиешелүү бөлүмгө келип
акчаны алсаңыз болот