Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

24.09.2019

2019-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001191002

1 500 000,0

25.09.2019

02.10.2019

BD004191023

400 000,0

25.09.2019

23.10.2019

BD013191225

50 000,0

25.09.2019

25.12.2019

2019-жылдын 17-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,74% жана 4,10% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

← Тизме боюнча артка