«Айылга салым» топтолмо депозити

Депозиттин түрү Топтолмо
Депозиттин минималдык суммасы 5000 KGS; 5000 RUB; 100 USD;
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

а) Келишим колдонулган мезгил ичинде 100 млн. сомдон, 100 млн рублден, 2 млн. АКШ долларынан ашпаган чекте.       

б) Кошумча төгүмдөрдүн кабыл алуу депозиттик келишим мөөнөтү буткөнгө чейин 30 күн мурда токтотулат.

Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу Кардардын өтүнүч катынын негизинде
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишим мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта пайыздардын төлөнүшү Келишим токтотулган учурга карата ошол депозит боюнча параметрлерде белгиленген депозитти айкын жайгаштыруу мөөнөтүнө жараша минималдуу пайыздык чен боюнча 
Өзгөчөлүктөрү -

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 13,32% га чейин, USD - 2,69% га чейин, RUB - 7,14% га чейин.

Валюта 12 ай 24 ай 36 ай 48 ай 60 ай
KGS 4%-6% 5%-7% 6%-8% 7%-9% 8%-10%
USD 1,5% 1,75% 1%-2% 1,25%-2,25% 1,5%-2,5%
RUB 3%-4% 3,5%-4,5% 4%-5% 4,5%-5,5% 5%-6%

 

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор