«Айылга салым» мөөнөттүү депозити

Депозиттин түрү

мөөнөттүү

Депозиттин минималдык суммасы 5000 KGS; 5000 RUB; 100 USD;
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер -
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишим мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта пайыздардын төлөнүшү Келишим токтотулган учурга карата ошол депозит боюнча параметрлерде белгиленген депозитти айкын жайгаштыруу мөөнөтүнө жараша минималдуу пайыздык чен боюнча 
Өзгөчөлүктөрү -

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 12,68% га чейин, USD - 3,04% га чейин, RUB - 7,23% га чейин.

Валюта 12 ай 24 ай 36 ай 48 ай 60 ай
KGS 6%-8% 7%-9% 8%-10% 9%-11% 10%-12%
USD 1,75% 1%-2% 1,25%-2,25% 1,5%-2,5% 2%-3%
RUB 2,5%-3,5% 3,5%-4,5% 4%-5% 5%-6% 6%-7%

 

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор