Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

10.10.2019

2019-жылдын 10-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200113

100 000,00

14.10.2019

13.01.2020

GD026200413

100 000,00

14.10.2019

13.04.2020

GD052201012

100 000,00

14.10.2019

12.10.2020

2019-жылдын 3-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,10% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигинен жана кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.  

← Тизме боюнча артка