Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

15.10.2019

2019-жылдын 15-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001191023 2 000 000,0 16.10.2019 23.10.2019
BD004191113 750 000,0 16.10.2019 13.11.2019
BD013200115 50 000,0 16.10.2019 15.01.2020

2019-жылдын 08-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,88% жана 4,12% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.

← Тизме боюнча артка