Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

12.11.2019

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191120

2 500 000,0

13.11.2019

20.11.2019

BD004191211

650 000,0

13.11.2019

11.12.2019

BD013200212

50 000,0

13.11.2019

12.02.2020

2019-жылдын 5-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,84% жана 4,11% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.

← Тизме боюнча артка