Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

13.11.2019

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013200217

100 000,00

18.11.2019

17.02.2020

GD026200518

100 000,00

18.11.2019

18.05.2020

GD052201116

50 000,00

18.11.2019

16.11.2020

2019-жылдын 5-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,09% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВбоюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгонуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

← Тизме боюнча артка