Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

18.07.2019

2019-жылдын 18-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №  

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)  

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD026200120

300 000,00

22.07.2019

20.01.2020

GD052200720

100 000,00

22.07.2019

20.07.2020

 2019-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,50% түзгөн.

← Тизме боюнча артка