Аукцион по размещению Государственных казначейских векселей

19.07.2019

2019-жылдын 19-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191021

300 000,00  

22.07.2019 

21.10.2019

 

← Тизме боюнча артка