Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

26.07.2019

2019-жылдын 26-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191028

200 000,00

29.07.2019

28.10.2019

2019-жылдын 19-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,58% түзгөн.

← Тизме боюнча артка