Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

17.09.2019

2019-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001190925

2 000 000,0

18.09.2019

25.09.2019

BD004191016

600 000,0

18.09.2019

16.10.2019

BD013191218

50 000,0

18.09.2019

18.12.2019

2019-жылдын 10-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,73%, 4,07% жана 4,25% түзгөн.   

← Тизме боюнча артка