«Эмгек акы долбоору үчүн керектөө кредиттери»

pic
Кредит суммасы 500 000 сомго чейин
pic
Пайыздык чендер жылдык 20% дан

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин максаттары

Экономикалык (бизнес жана коммерция) ишмердүүлүгү менен байланышпаган, керектөө муктаждыктарды канааттандыруу үчүн: кыймылдуу мүлктү сатып алууга, турак жайдын

оңдоо иштерин жүргүзүүгө, үй-бүлөлүк иш чараларды өткөрүүгө, окууну төлөөгө, дарыланууга жана эс алууга, жана башка керектоо максаттарга

Кредиттин суммасы

эмгек акы долбоорлору боюнча тейленген  кызматкерлер үчүн максималдуу сумма: 100 000 сомдон ашпаган өлчөмдө; 

жеке кредиттөө боюнча - 500 000 сомго чейин;

топтук кредиттөө боюнча:

- топтун бир мүчөсүнө 50 000 сомго чейин;

- бардык топко 250 000 сомго чейин.

Кредиттин мөөнөтү 24 айга чейин
Пайыздык чендер

жеке кредиттөө боюнча  жылдык 20% дан 26% га чейин, топтук кредиттер боюнча 23% дан,

кепилдиксиз жана жубайынын макулдугусуз эле берилген кредиттер боюнча  жылдык 30% дан.

Кредитти төлөп берүү бир айлык аннуитеттик төлөмдөр
Жеңилдетилген мезгил жеңилдетилген мезгил берилбейт
Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, ишкананын каржы кепилдиги, ошондой эле каржы абалы Банктын талаптарына жооп берген 1 кепилдиктен кем эмес (күйөөсүнүн/ аялынын эмес)

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 22,53 % дан баштап

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу