«Наристе» балдар депозити

Депозиттин дайындоосу Балдарынын келечегин камсыздоосун пландаштырган кардарлар үчүн салым
Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы 500 KGS; 10 USD
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер а) 10 млн. сомдон ашык эмес, 200 мин АКШ доллары, 10 млн. рубль келишимдин мөөнөтүнүн аралыгында.
б) Кошумча төгүмдөрдүн кабыл алуусу депозиттик Келишимдин иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда токтотулат.
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Мөөнөтү аяктаганда
Пайыздарды капиталдаштыруу 12 ай үчүн эсептелген пайыздар  салымдын негизги суммасына кошулат
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү 1) мөөнөтүнүн 1/2 аяктагандан кийинки учурда, сый акынын 50% төлөнөт (капиталдаштырылган %% кайра эсептелбейт)
2) мөөнөтүнүн 1/2 аяктаганга чейинки учурда, талап боюнча төлөнүүчү салымдын (депозиттин) 0%-дык чени боюнча төлөнөт
Өзгөчөлүктөрү Салым туулгандыгы тууралуу күбөлүктү көрсөткөндө ачылат
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Автоматтык түрдө, мөөнөттү узартуу күнүнө учурдагы пайыздык өлчөм боюнча

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чен: сом - 13% га чейин, АКШ доллары - 3,09% га чейин

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS - - - - - 11% 12%
USD - - - - - 3% -

* Банк жетекчилиги кардардын кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде 5 000 000 сомдон ашкан суммалар үчүн өз алдынча пайыздык чендерди караштырышы мүмкүн.

Билдирмени толтуруу

Используйте только буквы, дефис и точки
Кайсы филиалда кызмат алууну каалайсыз?
Используйте только буквы, цифры, дефис, и точки
Используйте только буквы, цифры, дефис и точки
Используйте только буквы, дефис и точки
Используйте только буквы и цифры
Используйте только буквы, цифры и дефис
Содержатся некорректные для email символы

Депозиттик калькулятор

ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствиис Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.