«Бизнес-Экспресс»

pic
Пайыздык чендер 7% дан баштап

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы Айыл чарбага тиешеси жок болгон жана Банктын Кредит саясатынын талаптарына каршы болбогон, ортомчулук-соода операциялардан, тейлөө кызматтар, туризм жана башка коммерциялык чөйрөлөрдөн киреше алып келген ишмердүүлүктү финансылоо.
Кредит мөөнөтү 9 айга чейин
Пайыздык чен

сом менен жылдык 14% - 19% чейин

АКШ доллары менен жылдык 7%  -  8% чейин

Кредитти  төлөө графиги

Мезгилдик аннуитеттик төлөмдөр же бирдей үлүштөр, тиешелүү пайыздар менен негизги карыздын мезгилдик төлөмдөрү.

Акча агымдарына жараша жеке график
Кредиттин валютасы

- сом

- АКШнын доллары
   

* Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен - 16,24%; АКШ доллары менен - 9,03% дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу