МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

20.09.2019

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

 

GBA07260923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2020

23.09.2020

23.03.2021

23.09.2021

23.03.2022

23.09.2022

23.03.2023

23.09.2023

23.03.2024

23.09.2024

23.03.2025

23.09.2025

23.03.2026

23.09.2026

2019-жылдын 6-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,70% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка