Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

26.09.2019

2019-жылдын 27-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын

көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA03220930

50 000,00

5,00%

30.09.2019

30.09.2022

30.03.2020

30.09.2020

30.03.2021

30.09.2021

30.03.2022

30.09.2022

2019-жылдын 13-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,01 % түзгөн. 

← Тизме боюнча артка